Вижте всички продукти от категория "Гранит"

Знаете ли че:

Гранитът е една от най-разпространените магмени скали в природата. Той съставлява около 95% от обема на всички интрузивни скали в континенталния тип земна кора. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали. Гранитът е от твърдите скали поради високото си съдържание на кварц и фелдшпат , но има относително по-малка плътност в сравнение с другите интрузивни скали.

ОТ ГАЛЕРИЯ "ГРАНИТ"

  • Снимка на интериорна декорация с жълт гнайс
  • Примерна снимка на пътека от стандартни сиви гнайсови плочи "Бетон" от СИМ-2007 София

Отговаряме бързо на запитвания и заявки

Гранит каменни плочи за облицовка и настилка. Лющен и полиран. Китайски гранит. Гранитни павета и гранитни бордюри. Гранит G687, G654, G603, G640. Падандарк.