Taking too long? Close loading screen.

Вижте всички продукти от категория "Пясъчник"

Може би не знаете, че:

Пясъчникът е скала-феникс, която се формира когато други скали загиват. Остатъчният материал от разрушените скали се отделя в различна среда от досегашната си. Именно тази среда определя каква ще е спойката на пясъчника - силикатна или карбонатна. Пясъчникът може да бъде и варовит, когато в неговото съдържание могат да бъдат забелязани малки глинени фрагменти.

Според доминатния размер на съставящите го зърна, пясъчникът може да бъде финозърнест (0,1 - 1mm), среднозърнест (1-2,5mm) и едрозърнест (2,5-5mm.)

ОТ ГАЛЕРИЯ "ПЯСЪЧНИК"

Отговаряме бързо на запитвания и заявки